Search
Close this search box.
สมาคมศิษย์เก่า ม.เกริก มอบทุนการศึกษาจำนวน 20 ทุน เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัย และวันครบรอบ 44 ปี วันรำลึก ดร.เกริก มังคละพฤกษ์

สมาคมศิษย์เก่า ม.เกริก ร่วมวางพวงมาลา และมอบทุนการศึกษาเนื่องในงานครบรอบ 44 ปี วันรำลึก ดร.เกริก และครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยเกริก

สมาคมศิษย์เก่า ม.เกริก ร่วมวางพวงมาลา ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ และมอบทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีมหาวิทยาลัยและครบรอบ 44 ปี วันรำลึก ดร.เกริก

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเกริก นำโดยคุณสรนันท์ พรรณเชษฐ์ นายกสมาคมศิษย์เก่า และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นตัวแทนร่วมงานพวงมาลารำลึก ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ เนื่องในวันครบรอบ 44 ปี วันรำลึก ดร.เกริก มังคละพฤษ์ ซึ่งตรงกับวันที่ 27 กรกฎาคม ของทุกปี

 

และสมาคมศิษย์เก่าฯ ยังได้มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้ได้รับทุนการศึกษา เนื่องในวันงานครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยเกริก และครบรอบ 44 ปี วันรำลึก ดร.เกริก มังคละพฤกษ์  จำนวน 20 ทุน เพื่อเป็นการสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้กับนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกริก ต่อไป