หลักสูตรภาษาจีนพื้นฐาน สำหรับศิษย์เก่า ฟรี

หลักสูตรภาษาจีนพื้นฐาน ฟรี

        สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญชวนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย สมัครเรียนหลักสูตรภาษาจีนพื้นฐาน 30 ชั่วโมง ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สมาคมศิษย์เก่า ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในภาษาจีน สำหรับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเกริก

วันและเวลาเรียน

ระยะเวลาเรียน : 30 ชั่วโมง
วันที่เรียน : เรียน 2 วัน คือ 
  • Online เรียนทุกวันพุธ เวลา 19.00-20.30 น และ วันเสาร์ เวลา 10.00 – 12.00 น.
  • Online เรียนทุกวันพุธ เวลา 19.00-20.30 น และ Onsite ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 – 12.00 น.

สมัครเรียนได้ที่

สมัครเรียน : https://forms.gle/vvpHfMbvT5GWXweh7