ประชุมส่งมอบงานสมาคมศิษย์เก่า

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกริก ได้จัดประชุมส่งมอบงานพร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับ คุณสรนันท์ พรรณเชษฐ์ ที่ได้รับการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกริก ได้จัดประชุมส่งมอบงานพร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับ คุณสรนันท์ พรรณเชษฐ์ ที่ได้รับการเลือกตั้ง ให้เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกริก พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ชุดใหม่
โดยมี ผศ.ดร.สุรพล สินธุนาวา อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกริก ได้นำช่อดอกไม้มาแสดงความยินดีกับ คุณสรนันท์ พรรณเชษฐ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คนใหม่ และยังได้ส่งมอบงานต่อให้กับนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยการประชุมครั้งนี้ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้รับความร่วมมือจากคณบดีและตัวแทนจากคณะวิชาต่างๆ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
คุณสรนันท์ พรรณเชษฐ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้กล่าวในที่ประชุมว่าการเข้ามาทำหน้าที่ครั้งนี้ ตั้งใจที่จะเข้ามาช่วยเหลือดูแล และผลักดันพัฒนาให้สมาคมศิษย์เก่าฯ เจริญก้าวหน้า พร้อมทั้งจะร่วมผนึกกำลังกับฝ่ายต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้องและเครือข่ายของสมาคมศิษย์เก่าฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเกริก ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมอบทุนการศึกษา การวิจัย และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสังคมอีกมากมาย