บรรยากาศการเรียนคอร์สภาษาจีนพื้นฐาน สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกริก ครั้งที่ 1

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกริก จัดอบรมภาษาจีนพื้นฐาน สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกริก ครั้งที่ 1 ให้กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจเรียนภาษาจีนพื้นฐาน