พิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561-2564

พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีการศึกษา 2561-2564

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 – 2564 โดยมีศาตราจารย์ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เป็นประธานในงานประสาทปริญญาบัตรแก่ ดุษฎีบัณฑิต​ มหาบัณฑิต​ บัณฑิต​ ร่วมด้วยคณะอาจารย์เข้าร่วมในงานพิธี เพื่อแสดงควาทยินดีกับลูกศิษย์​ที่ได้จบการศึกษาในครั้งนี้
โดยพิธีประสาทปริญญาบัตรในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวายุภักษ์​ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์​

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกริก ขอแสดงความยินดีกับ ดุษฎี​บัณฑิต​ มหาบัณฑิต​ บัณฑิต​ที่สำเร็จการศึกษาอีกครั้ง และขออวยพรให้ทุกท่านจงโชคดีในเส้นทางใหม่ ขอให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน ขอให้ทุกท่านจงใช้ความรู้ และความสามารถในทางที่ดี และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

บรรยากาศงานพิธีประสาทปริญญาบัตร

ภาพบรรยากาศงานวันซ้อมรับปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกริก ปีการศึกษา 2561 – 2564 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 และงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ณ ห้องประชุมวายุภักษ์​ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์​ เมื่อวันที่ 20 กุมภพันธ์ 2565 ภาพบรรยากาศเต็มไปด้วยความยินดี และดีใจกับการสำเร็จการศึกษาของ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเกริก